زبان ها

  • English
  • فارسی

کوپلینگ‌ها

• کوپلینگ و ایمپیلیر تولید انواع لاستیک ضربه گبر کوپلینگ های ساده و فشار قوی تولید انواع ایمپیلیر ها برای انواع شفت ها 1-SOLTED SHAFT PIN DRIVE 2-KEY DRIVE 3-SINGLE FLAT DRIVE 4-DOUBLE FLAT DRIVE 5-HEXA SPLINE DRIVE 6-SPLIME DRIVE