زبان ها

  • English
  • فارسی

اورینگ EPDM

DESCRIPTION
ANDISHE DARAN SANATManufacturer
(EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer O-RING
ACC TO ORDERSIZE
25-120 CTEMP
430 PSIDensity
-30 +150Pressure resistance
PressBaking system
Water - steam - acidresists against

اورینگ ایتیلن پروپلن EPDM می تواند بالاتر از اورینگ NBR با دمای حدود 140 درجه سانتیگراد و از اورینگ NBR بسیار مقاوم تر می باشد و به راحتی در برابر بعضی از مواد شیمیایی و
همچنین بخار آب فعالیت کنند این اورینگ در برابر اشعه بوده و صنایع مختلفی از جمله داروسازی ، غذایی و صنایعی با خوردگی مرتبط از مصرف کنندهای این اورینگ می باشد .
و مقاومت عمومی به مواد :
الکل . نمک اسیدی . نمکهای دارای خاصیت قلیایی . محلولهای قلیایی. مواد سفید کننده . اسیدهای معدنی . نمک های طبیعی. آب سرد و داغ و بخار را دارد