زبان ها

  • English
  • فارسی

اورینگ EPDM

مشخصات
(EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer O-RING
25-120 CTEMP
ACC TO ORDERSIZE
الکل . نمک اسیدی . نمکهای دارای خاصیت قلیایی . محلولهای قلیایی. مواد سفید کننده . اسیدهای معدنی . نمک های طبیعی. آب سرد و داغ و بخارمقاومت عمومی به مواد

شرکت اندیشه دارن صنعت توانایی تولید انواع سایز اورینگ با متریال های گوناگون را دارد.