زبان ها

  • English
  • فارسی

اورینگ همراه با رینگ تفلونی

DESCRIPTION
o-ring & ringADS CO
68size ring
74size o-ring
vitonmat o-ring

اورینگ همراه با رینگ تفلونی محصول اندیشه دارن صنعت می باشد