زبان ها

  • English
  • فارسی

اورینگ وایتونی اکچویتور والوهای هیدرولیک واحد بخار

DESCRIPTION
o-ringADS CO
محل مصرف اکچویتور والوهای هیدرولیک واحد بخار
متریالوایتون
ضخامت3 میلیمتر

اورینگ وایتونی اکچویتور والوهای هیدرولیک واحد بخار تولید شرکت اندیشه دارن صنعت می باشد.