زبان ها

  • English
  • فارسی

اورینگ پشت بوش مربوط به والو اتوماتیک مینیمم

DESCRIPTION
o-ringADS CO
محل مصرف مربوط به والو اتوماتیک مینیمم
سایز168
5+75HARDNESS