زبان ها

  • English
  • فارسی

رینگ و اورینگ فسفر برنز

DESCRIPTION
o-ring & ringADS CO
متریالفسفر برنز /وایتون
ضخامت2mm