زبان ها

  • English
  • فارسی

اورینگ استافینگ باکس فید پمپ و والو اتوماتیک

DESCRIPTION
o-ringADS CO
محل مصرف فید پمپ و والو اتو ماتیک
ضخامت3.5mm