زبان ها

  • English
  • فارسی

اورینگ والوهای هیدرولیک

o-ringADS CO
محل مصرفوالوهای هیدرولیک
متریالNBR
5+75HARDNESS