زبان ها

  • English
  • فارسی

واشر پلیت مبدل حرارتی ALFA LAVAL

واشر پلیت مبدل حرارتیALFA LAVAL
متریالVITON
برندADS

تولید انواع واشر پلیت ها در ابعاد گوناگون توسط اندیشه داران صنعت می باشد.