زبان ها

  • English
  • فارسی

اورینگ متری

DESCRIPTION
ADS COPRODUCT
VITON - EPDM -SILICON-NBR-CR MATERIAL
ACC TO ORDERSIZE

اورینگ متری ، کوردهایی هستند که بصورت طولی و در مقیاس متر تولید میشوند . یکی از مهمترین کاربرد این کورد ها (اورینگ متری)جهت تولید اورینگ در سایزهای بزرگ و غیراستاندارد در محل کار می باشد. اورینگ های متری با انواع متریال ازجمله nbr - viton -silicon - cr- epdm و ... قابل تولید می باشد .