زبان ها

  • English
  • فارسی

پکینگ ست

PRESSURE Mpa2 10 20
TEMPRETURE C<280 c
LINER SPEED M/S 4 2 2
PH RANGE0-14